Leugens

Op deze pagina houdt ContraCourant een op onderwerp gesorteerd overzicht bij van willekeurige leugens. Eenieder is van harte uitgenodigd mee te doen met het verzamelen van deze leugens, dan wel een goed woordje te doen voor de verspreider(s) van die leugens.

Julian Assange & Wikileaks

1. “In de VN werkgroep inzake arbitraire detentie zitten geen juristen”

Uitspraak van de (destijds) Britse Minister van Buitenlandse Zaken Philip Hammond. De buitenlandredactie van Trouw (Thomas de Waard spreekt een dag later overigens wel over “de juristen”) en Patrick van IJzendoorn voor de Volkskrant* namen de claim over. Deze claim laat zich maar moeizaam verenigen met de waarheid. Ofwel: de claim is een leugen.

De leden van de werkgroep ten tijde van de uitspraak:
Vladimir Tochilovsky (niet meer werkzaam voor de werkgroep, enige lid dat niet meeging in de uitspraak)
José Guevara
Leigh Toomey
Seong-Phil Hong
Sètondji Adjovi

*Dit artikel is inmiddels aangepast!

 

 

MH-17

1. “Geen vetorecht binnen Joint Investigation Team MH-17”

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Kamer en het land meermaals voorgelogen over het bestaan van een zogeheten “non-disclosure agreement” tussen leden van het Joint Investigation Team. Een en ander kwam definitief uit toen de Australiërs het bestaan van deze overeenkomst erkenden, maar het amateuristische liegen vanuit het Ministerie verdient evengoed de aandacht. Op 18 november 2014 ging dat ongeveer zo:

Consensus onder de partners over publicaties is uiteraard exact hetzelfde als een vetorecht over publicaties. Een dergelijke, feitelijk correcte uitleg van deze begrippen is natuurlijk niet nieuw of onbekend. Zie bijvoorbeeld deze passage uit de Goedkeuring van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa: