Flessenpost

Misschien vindt iemand je brief… Misschien wel in een ver land! Dan is het natuurlijk superleuk wanneer je een antwoord ontvangt!

De pagina flessenpost geeft een overzicht van het aantal onbeantwoorde mails vanuit ContraCourant. Er wordt niet over ieder artikel dat m.i. onzorgvuldigheden bevat een mail gestuurd, en er worden ook geen bakken mail verstuurd om 1 artikel. We houden het wel een beetje leuk. Evengoed is het wellicht interessant een overzichtje bij te houden.

Nu.nl
5/12/17, 6/12/17, 8/12/17 -over de ietwat gekleurde stelling dat het ODNI rapport van 6/7 januari de opvatting van alle intelligence agencies is – ze is voor zover na valt te gaan het exclusieve resultaat van een select gezelschap van NSA, FBI en CIA. Dit is bevestigd door James Clapper en John Brennan.

11/1/18, 12/1/18 – over onheuse voorstelling van de motieven van de Ecuadoraanse Min v BuZa om een oplossing te zoeken voor de situatie met Assange, en nogal vage bewoordingen over “de uitleveringskwestie” die substantie lijken te moeten geven aan een situatie die domweg niet langer van toepassing is. Dat laatste is verwijderd, maar een reactie heb ik nooit ontvangen.

Poynter (in hoedanigheid van IFCN – International Fact Checking Network)
26/12/18 – over de moeite die het kost om een reactie van Nu.nl te krijgen. Nu.nl is met Nucheckt.nl onderdeel van het fact-checking netwerk IFCN. Helaas geen reactie gekregen.

RTL
23/1/18 – over de onheuse voorstelling van zaken omtrent Twitter en Russische propaganda. Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat Twitter bewijs heeft geleverd dat e.e.a. aan Internet Research Agency linkt, en dat Twitter dat zelf beweert. Zowel Twitter’s initiële verklaring voor de senaatscommissie als de laatste verklaring waar RTL zich op baseert tonen aan dat dit niet het geval is. Kernwoord in de laatste verklaring is dan ook “potentially”. Alle gevestigde Nederlandse bronnen hebben zich hier overigens schuldig aan gemaakt, en zeker niet alleen RTL.

EU vs Disinfo
30/1/18 – twee mails via het formulier op de website, over twee entries in de desinformatie database, waarvan één een stellingname bestrijdt die niet in het artikel terug te vinden is, en de ander neerkomt op de persoonlijke interpretatie van de fact-checkers en niet op harde feiten. Beide entries komen van Promote Ukraine, net als de welbekende entries van GS en TPO – – hierop heb ik op 6 februari een ontvangstbevestiging gekregen.

3/2/18 – mailtje gestuurd naar info@euvsdisinfo om te vragen op welke termijn ik een reactie kan verwachten- ontvanger onbekend, mailtje teruggekregen van de server. Op Twitter maar gemeld dat de mail het niet doet.