Correcties & Aanvullingen

Ook ContraCourant maakt fouten. Correcties en aanvullingen die neerkomen op inhoudelijke wijzigingen zullen hier worden bijgehouden.

  1. Originele tekst in artikel Russiagate Deel 1:“Dit feit is al vrij snel na publicatie uitgesproken door House Intelligence Committee voorzitter Pete Hoekstra in een interview met FOX News, en is op 8 mei 2017 nog eens herhaald door James Clapper en John Brennan voor de senaatscommissie. “
    Vervangen door “Dit feit is al vrij snel na publicatie uitgesproken door House Intelligence Committee voorzitter Pete Hoekstra in een interview met FOX News, en is op 8 mei 2017 nog eens herhaald door James Clapper, en op 23 mei 2017 door John Brennan, beiden voor de senaatscommissie.
  2. Toegevoegd aan artikel De hippe wereld van fact-checking – Deel 1: “Clinton deed met haar uitspraak ten onrechte voorkomen alsof 17 agencies onafhankelijk van elkaar tot een conclusie zijn gekomen. De realiteit is dat dit bijzonder onwaarschijnlijk is in zo’n korte tijdspanne, maar ook omdat het rapport waarin die inschattingen (geen conclusies!) wereldkundig werden gemaakt domweg het werk is van een select gezelschap uit FBI, CIA en NSA.”
  3.  Aanvulling op artikel Coen van de Ven blaast u rook in de ogen: “Aanvulling 21/2/2018 – Ik heb vandaag over dit artikel gesproken met Coen van de Ven. Hij gaf aan de strekking van dit artikel niet te onderschrijven, maar wel acht te hebben geslagen op het intransparante karakter van het werk van Hamilton 68, en het met me eens te zijn dat Hamilton 68 als zodanig een bron is aan wiens werk niet zondermeer conclusies te verbinden zijn. Dat Coen van de Ven de moeite heeft genomen het artikel te lezen en van feedback te voorzien wordt zeer gewaardeerd!”